Fluit- en tamboerkorps
Haanrade
  

Onder de rook van de klankstad Kerkrade ligt het dorp Haanrade. Kenmerkend voor dit dorp is de hechte gemeenschapszin, die het o.a. door een bijzonder actief verenigingsleven de moeite waard maakt om in Haanrade te wonen en te recreëren.

Een van de verenigingen die een niet meer weg te denken plaats heeft ingenomen in het "Haanraadse" is het fluit- en tamboerkorps "St. Hubertus" en dat nu al bijna80 jaar lang.

Fluit- en tamboerkorps ‘St. Hubertus’ Haanrade is geen onbekende muziekvereniging in Kerkrade en omstreken. Het korps heeft in zijn bestaansgeschiedenis vele muzikale successen naar Kerkrade gehaald, zoals Limburgse en Nederlandse kampioenschappen en tevens veel buitenlandse successen.

Vele malen per jaar wordt een beroep gedaan op het muziekkorps om diverse festiviteiten en evenementen op te luisteren. In Kerkrade zijn dit o.a. de carnavalsoptochten, de oranjeoptocht, de processie en de schuttersfeesten. Maar ook buiten Kerkrade is de vereniging actief tijdens festivals en activiteiten van zusterverenigingen en andere organisaties.

Regelmatig neemt de vereniging deel aan officiële concoursen van een erkende landelijke Muziekorganisatie. Tevens neemt het korps deel aan "streetparades" en taptoes en zorgt het voor optredens in het buitenland, voornamelijk in Duitsland. Naast het musiceren op hoog niveau, wordt ook aandacht besteed aan andere activiteiten, zoals: de jaarlijkse barbecue, carnavalsavond, Hubertusbal, Sinterklaasviering, uitstapjes etc.

De vereniging hecht veel waarde aan de uiterlijke presentatie. Dit tracht men te bereiken door zich te presenteren in een strak en gedisciplineerd uniform en showelementen in haar straatoptredens.

Muzikaal probeert St. Hubertus de muzikale stromingen te volgen door gebruik te maken van een zeer uitgebreid instrumentarium en een uitgebreid en afwisselend muziekrepertoire ten uitvoer te brengen met zowel hoogstaande concertmuziek alsook populaire en bekende muziek.

Deze Haanraadse muziekvereniging musiceert reeds jarenlang op het hoogste niveau en mag tot Nederlands beste muziekverenigingen gerekend worden.