Fluit- en tamboerkorps
Haanrade
  

Prins Bernhard CultuurfondsSinds het samenwerkingsverband met Wilhelmina Kerkrade wordt er om de week in een ander repetitielokaal gerepeteerd. De ene week in het lokaal van Hubertus en de andere week in het lokaal van Wilhelmina. Dit is leuk voor de afwisseling maar brengt ook de nodige problemen met zich mee. Zo is er bijvoorbeeld niet in ieder lokaal hetzelfde instrumentarium aanwezig en kan men soms niet over verschillende instrumenten beschikken. Zeer vervelend voor een effectieve repetitie. 

Sinds kort hebben we echter, mede dankzij een financiele bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds, een nieuwe marimba en 2 nieuwe pauken kunnen aanschaffen. Beide instructielokalen beschikken nu over hetzelfde instrumentarium waardoor er weer effectief en met plezier gerepeteerd kan worden. Nogmaals onze dank aan het Prins Bernhard Cultuurfonds voor hun bijdrage.