Fluit- en tamboerkorps
Haanrade
  

Nieuwe start

Na telkens in de hoogste divisie de hoogste resultaten te hebben geboekt, ging het korps het in de jaren ‘70 iets rustiger aan doen en ging men zich meer richten tot het opleiden van nieuwe jeugdige muzikanten.
Vele jeugdigen vonden de weg naar St. Hubertus en werden opgeleid tot waardige muzikanten. In 1979 maakte het korps, muzikaal gezien, een nieuwe start. Door de aanwas van deze jeugdige muzikanten trad het korps tijdens het bondsconcours aan in de tweede divisie, het resultaat was een eerste prijs met promotie en het hoogste aantal punten van het gehele concours.

Nieuwe Wind

In 1983 werd de toen zeventienjarige Rob Janssen uit Schinveld gekozen tot nieuwe instructeur van het fluit- en tamboerkorps "St. Hubertus". Tot op de dag van vandaag blijkt nog steeds dat men toen geen betere keuze had kunnen maken. Want sindsdien waait er een nieuwe wind door het Haanraadse korps die de vereniging alleen maar heeft laten bloeien en groeien. Het korps steeg steeds hoger op de muzikale ladder tot de absolute top van de fluit- en tamboerkorpsen. 

Het eerste grote succes onder de muzikale leiding van Rob Janssen behaalde het korps in 1985. Het jaar waarin St. Hubertus het gouden bestaansjubileum vierde, gaf men zich zelf het mooiste cadeau door in Weert het Nederlands Kampioenschap te behalen. Aan het eind van het 50-jarig bestaansjubileum kreeg het Haanraadse korps een geheel nieuw instrumentarium en werden de pijperfluiten vervangen door piccolo's en concertfluiten

Met deze nieuwe instrumenten werd in 1988 voor het eerst aan een bondsconcours deelgenomen. Het resultaat was een eerste prijs met promotie naar de Ere-divisie. In november van datzelfde jaar werd in Brunssum het Limburgse Kampioenschap behaald. Hierdoor mochten de Haanradenaren in april 1989 in de Kerkraadse Rodahal deelnemen aan de Nederlandse Kampioenschappen dat resulteerde in een eerste prijs met lof en het Nationaal Kampioenschap. De successen bleven elkaar opvolgen met lofwaardige concoursresultaten in de hoogste divisie, Limburgse kampioenschappen en Nederlandse kampioenschappen met het recentelijk behalen van het Nederlands Kampioenschap in 2005 met maar liefst 93 punten.

Metamorfose

De wereld van de fluit- en tamboerkorpsen is de laatste jaren niet stil blijven staan en is vanaf de jaren '80 terechtgekomen in een ware muzikale metamorfose. Waren het eerst alleen maar fluiten en trommen die de bezetting van een fluit- en tamboerkorps vormden, inmiddels is dit instrumentarium uitgebreid met vele andere instrumenten, zoals o.a. timp-tomps, concert basdrums, drumstel, "China gong", verschillende soorten snaredrums, een keur van andere niet-melodische slagwerkinstrumenten en zelfs concertpauken. Ook is er inmiddels een gehele melodische slagwerkgroep aan de korpsen toegevoegd met o.a. xylofoon, marimba, klokkenspel en vibrafoon. Ook de fluitsectie wordt steeds uitgebreider; naast de piccolo en de concertfluit is de basfluit geen vreemd instrument meer bij vele fluit­ en tamboerkorpsen. Deze instrumentale metamorfose is nog lang niet ten einde; want ook in de toekomst zal de bezetting steeds verder worden uitgebreid. Een fluit- en tamboerkorps dat op de hoogste muzikale ladder wil blijven mee musiceren en zo groot mogelijke successen wil behalen zal deze ontwikkelingen op de voet moeten blijven volgen en zal alleen onder de muzikale leiding van een goed instructeur het maximaal haalbare weten te bereiken.

St. Hubertus Haanrade heeft deze ontwikkelingen naar vermogen weten te realiseren en kan daardoor op het hoogste niveau presteren. Dit heeft het korps de laatste decennia bewezen door o.a. in 1993 en 1999 op overtuigende wijze het Limburgs Kampioenschap met lof der jury te behalen en de Nederlandse Kampioenschappen in 1994 en 2005 waar het eveneens met het predikaat lof der jury deze nationale titels in de Ere-divisie wist te behalen.

Dat het Haanraadse korps niet alleen de muzikale ontwikkelingen op de voet volgt, maar hierin ook steeds een stap vooruit wil zijn liet het korps zien tijdens de Nationale SMN Podiumkampioenschappen in 1995. Want tijdens dit Nederlands Kampioenschap presenteerde Hubertus zich als eerste fluit- en tamboerkorps met bas­klarinetten in de gelederen. Dit experiment met basklarinetten mag als zeer geslaagd worden beschouwd en dit instrument is zeer zeker een aanwinst voor de fluit- en tamboerkorpsen. Tijdens deze Nationale Podiumkampioenschappen wisten instructeur en leden van het Haanraadse Hubertus wederom de hoogste eer te behalen met het behalen van het landskampioenschap in de Ere-divisie sectie E.