Fluit- en tamboerkorps
Haanrade
  

 

Op oudejaarsavond 1934-1935 zaten de heren M. Rouschen, F. Ploum, M. Beugels en P. van Reimersdahl gezellig een pilsje te drinken in café Houben te Haanrade. Van alles werd besproken, zo ook het oprichten van een fluit - en tamboerkorps.

 

In café Rouschen was men al gauw bereid dit idee gestalte te geven. Als naam werd gekozen voor "St. Hubertus" en op 15 januari 1935 was de oprichting een feit en was het fluit- en tamboerkorps "St. Hubertus" Haanrade geboren.

 

Na nog geen jaar van repeteren trad het korps voor het eerst in het openbaar en werd er in eerste instantie alleen deelgenomen aan dorpsgebonden festiviteiten. In 1937 werd er voor het eerst deelgenomen aan een groot muziekconcours.

 

 

 Door successen tijdens concoursen in 1937,1938 en 1939 wist het korps zich op te werken naar  de hoogste divisie en bloeide de vereniging op en werd het ledenbestand groter. Tijdens de  oorlogsjaren van 1940 tot en met 1945 werden de muziekinstrumenten opgeborgen en mochten  er geen concoursen worden georganiseerd. Na de bevrijding werden de instrumenten weer uit  de kast gehaald en ging het verenigingsleven weer op volle toeren verder.

 

 Na een moeilijke opstartperiode werd uiteindelijk dhr. Simon Schäfer bereid gevonden om de  muzikale leiding van de vereniging onder zijn hoede te nemen. Vanaf die tijd groeide en bloeide  het korps tot een van de beste fluit- en tamboerkorpsen en werd het ene succes na het andere  behaald; zoals o.a. het Limburgs  Kampioenschap in 1956, het hoogste aantal punten tijdens de  taptoe Delft (de voorloper van taptoe Breda) in 1960 en een tweede prijs tijdens het WMC in  1962. In 1963 werd het muzikale leiderschap van dhr. Schäfer overgenomen door zijn zoon Jo.  Ook onder zijn deskundige leiding wist het fluit- en tamboerkorps "St. Hubertus" zich te  handhaven bij de absolute top van de fluit- en tamboerkorpsen. Zo werd onder zijn leiding  tijdens alle concoursen het hoogste aantal punten behaald, waaronder o.a. het voor de tweede  achtereenvolgende keer winnen van de taptoe Delft in 1965.